Bierkeur

Bierkeur® staat garant voor (h)eerlijk bier en geeft de consument de mogelijkheid om Craft-beer te onderscheiden van industrieel geproduceerd bier. Bierkeur® zegt niets over de smaak of kwaliteit van het bier maar bewaakt het ambachtelijke karakter van speciaalbieren.

Bieren met het Bierkeur® onderscheiden zich door de volgende kenmerken:

 • Gebrouwen in eigen brouwerij, niet onder licentie bij een andere (huur-)brouwerij
 • Maximale jaarlijkse brouwvolume van de brouwerij bedraagt maximaal 5.000 hectoliter
 • De brouwerij die het bier produceert is voor 0% eigendom van een andere brouwerij of maatschappij met een totale jaarproductie van meer dan 5.000 hectoliter
 • Gebrouwen volgens eigen recept, geen kloon
 • Gebrouwen door een bij de Kamer van Koophandel en Douane geregistreerde brouwerij
 • Gebrouwen met inachtneming van de hygiënecode Bierbrouwerijen of gelijkwaardig
 • Gebrouwen en verkrijgbaar (bij de brouwerij zelf en/of slijters/horeca) in Nederland

Alle bieren van Gerlachus voldoen aan deze eisen en dragen daarom het Bierkeur met trots!

Bierkeur®

Het Bierkeur® is een keurmerk dat de brouwer geen geld kost en het keurmerk mag vrijelijk worden gebruikt, mits het bier waarbij dit keurmerk wordt gebruikt voldoet aan de geldende voorwaarden. Bij twijfel dient de brouwer aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan en bij het overtreden van de voorwaarden wordt het keurmerk onterecht gebruikt en volgt een schikkingsvoorstel wegens overtreding van het Intellectueel Eigendomsrecht en mag het keurmerk en daaraan gekoppelde logo niet worden gebruikt.

Hieronder een korte uitleg van de voorwaarden:

Gebrouwen in eigen brouwerij, niet onder licentie bij een andere (huur-)brouwerij

Craft betekent: ambachtelijk en met een herleibare afkomst en dat betekent dat het door een ambachtsman wordt gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld een horecagelegenheid een bier laat brouwen bij een (huur-)brouwerij en daar toch de eigen naam op zet, dan is het geen authentiek bier meer maar een waarvan de herkomst onbekend is. Tenzij op de verpakking van zulk bier staat vermeld in welke brouwerij het bier is vervaardigd, komt het niet in aanmerking voor het keurmerk.

Maximale jaarlijkse brouwvolume van de brouwerij bedraagt maximaal 5.000 hectoliter

Een craftbrouwerij brouwt kleine volumes en is geen industriële productie-eenheid. Derhalve komt een bier enkel in aanmerking voor het keurmerk indien de brouwerij waar het bier werd vervaardigd (ook als dit een huurbrouwerij is) per jaar niet meer bier produceert dan 5.000 hectoliter.

De brouwerij die het bier produceert is voor 0% eigendom van een andere brouwerij of maatschappij met een totale jaarproductie van meer dan 5.000 hectoliter

Indien de brouwerij (deels) eigendom is of wordt gefinancierd dan wel op enigerlei wijze afhankelijk is van een andere brouwerij of maatschappij waar meer dan 5.000 hectoliter per jaar wordt geproduceerd dan wel waarvan de afhankelijke maatschappijen en/of brouwerijen samen op jaarbasis meer dan 5.000 liter bier produceren, dan komt het bier niet in aanmerking voor het keurmerk.

Hiermee wordt voorkomen dat een partij die niet in aanmerking kan komen voor het keurmerk (bijvoorbeeld een grote brouwerij) via een omweg van een kleine brouwerij een bier op de markt kan brengen dat voor het keurmerk in aanmerking zou komen.

Gebrouwen volgens eigen recept, geen kloon

Bieren die worden gebrouwen met het zelfde recept onder diverse namen, zoals vaak bij huurbrouwerijen gebeurt, komen niet in aanmerking voor het keurmerk.

Gebrouwen door een bij de Kamer van Koophandel en Douane geregistreerde brouwerij

Bieren die hobbymatig worden gebrouwen en waarover geen belasting en/of accijnzen worden betaald, komen niet in aanmerking voor het keurmerk. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie en vertroebeling van de biermarkt voorkomen.

Gebrouwen met inachtneming van de hygiënecode Bierbrouwerijen of gelijkwaardig

De brouwerij voldoet aantoonbaar aan de hygiënevoorschriften die door het ministerie zijn opgesteld en beschikt over een HACCP hygiëneplan, bij voorkeur de hygiënecode Brouwerijen of op zijn minst gelijkwaardig. Hiermee wordt de voedselveiligheid bewaakt en kan de consument hierop vertrouwen.

Gebrouwen en verkrijgbaar (bij de brouwerij zelf en/of slijters/horeca) in Nederland

Bieren komen in aanmerking voor het keurmerk indien zij in Nederland zijn gebrouwen en op zijn minst in Nederland verkrijgbaar zijn in slijterijen en/of horeca. Buitenlandse bieren komen niet in aanmerking voor het keurmerk maar het bier mag wel in het buitenland verkocht worden.

Bierkeur uit een ver verleden:

9_a-Brouwgilde-vrijst

0
  0
  Winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de webshop