Huisregels

We ontvangen vaak én graag gasten in onze brouwerij en om misverstanden te voorkomen, hebben we enkele huisregels opgesteld waarvan we verwachten dat onze gasten deze naleven.

 1. De brouwerij is gelegen op privéterrein. Toegang tot de brouwerij is alleen mogelijk indien bezoekers de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of onder begeleiding zijn van een meerderjarige. Het terrein gelegen voor de brouwerij is tevens privéterrein. Toegang tot het gehele privéterrein kan worden ontzegd indien daarvoor aanleiding is. Het betreden van overige delen van het privéterrein is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven (toiletgebruik etc.).
 2. Binnen de brouwerij en op het terrein gelegen voor de brouwerij dienen gasten zich te houden aan aanwijzingen van de eigenaar en personeel van de brouwerij.
 3. Roken in de brouwerij is verboden.
 4. Huisdieren zijn niet in de brouwerij toegestaan en dienen altijd aangelijnd te zijn, met uitzondering van hulphonden ter begeleiding.
 5. Een bezoeker die om wat voor reden en op grond van welke oorzaak dan ook hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont, dan wel zich ten opzichte van andere bezoekers hinderlijk ophoudt en aan sommatie geen gevolg geeft, krijgt géén waarschuwing maar wordt direct verwijderd en krijgt daarbij direct een permanente ontzegging om de brouwerij te betreden. Deze ontzegging wordt ook bij de lokale politie gemeld.
 6. Toegang wordt geweigerd indien een bezoeker:
  – agressief gedrag vertoont
  – onder kennelijk invloed van drugs en/of andere hallucinerende middelen en/of alcohol vekeert, ook tijdens proeverijen of demonstraties
  – een eventuele toegangsprijs niet wenst te betalen
  – zich in de directe omgeving luidruchtig gedraagt
  – zich op verzoek niet wenst te legitimeren in verband met leeftijdscontrole
  – eerder wegens wangedrag uit het bedrijf of bij een collega-bedrijf is verwijderd
 7. In de brouwerij en op het terrein voor de brouwerij wordt gewaakt over uw en onze eigendommen middels camera’s die continu opnames maken. Deze opnames worden alleen bekeken en/of gebruikt als hiervoor aanleiding is zoals bij diefstal of overige overtredingen dan wel misdrijven. Indien nodig voor de opsporing in geval van misdrijven worden beelden herkenbaar op  sociale media getoond.
 8. Bij diefstal of vernieling wordt de (vermoedelijke) dader staande gehouden en overgedragen aan de politie, evenals bij lokaalvredebreuk of andere overtredingen en/of misdrijven. De dader krijgt daarbij direct een permanente ontzegging om de brouwerij te betreden. Deze ontzegging wordt ook bij de lokale politie gemeld.
 9. Aangeboden consumpties dienen uitsluitend voor nuttiging ter plaatse en mogen niet elders worden genuttigd. Misbruik van consumpties of overmatig gebruik is niet toegestaan. Consumpties mogen niet op eigen initiatief worden geopend of ingeschonken maar enkel op aanwijzingen van het personeel van de brouwerij.
 10. Alle bezoekers worden als goede gast behandeld en dienen zich ook zo te gedragen naar de gastheer. Onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd en overtreders worden onherroepelijk van het privéterrein geknikkerd, gevolgd door een permanente ontzegging en de onvermijdelijke vermelding daarvan bij de lokale politie.
 11. Bij het betreden van het terrein voor de brouwerij en/of de brouwerij verklaart elke bezoeker zich akkoord met de huisregels. De huisregels worden ook zichtbaar bij de ingang getoond, evenals op de website.
 12. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de uitbater van de brouwerij en te allen tijde is het Nederlands recht van toepassing.

Over bovenstaande huisregels worden geen discussies gevoerd, noch consessies gedaan. Bezoekers die het niet eens zijn met de huisregels worden geadviseerd hun gerief elders te zoeken.

Voorts geldt de Algemene Plaatselijke Verordering (APV) van de Gemeente Beekdaelen waarop door de afdeling Handhaving wordt gehandhaafd.

0
  0
  Winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de webshop